OPĆI UVJETI POSLOVANJA

  01. OPĆI POJMOVI

INSIDE – Inside Studio društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge (skraćeno Inside Studio d.o.o.) upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS 080970252, Sjedište tvrtke je na adresi Ivana Antunovića 5, 10000 Zagreb, OIB 40880987141. Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva je 20.000,00 kn. Jedini član uprave društva je Luka Krajnović. Račun tvrtke otvorene je kod banke Privredna Banka Zagreb d.d. IBAN : HR8223400091110321184. SWIFT CODE: PBZGHR2X 

WEB STRANICA – domena inside-studio.hr i poddomene s odgovarajućim sadržajem 

KLIJENT – Svaka pravna i/ili fizička osoba koja je posjetila i/ili posjećuje web stranice, te svaka pravna i/ili fizička osoba koja je obavila kupovinu i/ili je potvrdila narudžbu proizvoda na web stranici.

SADRŽAJ – obuhvaća : 

  • sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti, odnosno koje se mogu reproducirati neovisno platformi s koje im se pristupa 

  • sadržaj svakog e-mail-a koji INSIDE šalje korisnicima ili klijentima 

  • bilo koju informaciju koju, putem bilo kojih sredstava komuniciranja, Inside prosljeđuje korisniku ili klijentu, a u skladu s uputama o komuniciranju 

  • sve informacije o proizvodima, uslugama i/ili naknadama Inside-a u određenom razdoblju 

  • svi promotivni materijali i ostala dokumentacija (npr. dokumenti dostavljeni poštom, promotivini letci, plakat …) 

  • podatke o Inside-u 

USLUGA – obuhvaća :

  • uslugu elektroničke trgovine koja se odvija na web stranici u smislu pružanja mogućnosti klijentu da kupuje i/ili naručuje proizvode putem elektroničkih sredstava komunikacije 

  • uslugu dostave i/ili montaže namještaja koji je Inside prodao klijentu u poslovnici 

NARUDŽBA – elektronički dokument kojim klijent putem web stranice naručuje proizvode i usluge od Inisdea-a 

PONUDA – ispisani i/ili elektronički dokument temeljem kojeg klijent ima mogućnost uplatom potvrditi narudžbu proizvoda

TRANSAKCIJA – uplata ili povrat iznosa nakon što je Inside prodao proizvod/uslugu klijentu, korištenjem kartičnog procesora ili bankovnim transferom, bez obzira na način isporuke. 

RAČUN ZA AVANS – ispisani i/ili elektronički dokument koji klijent dobije kao potvrdu uplate ponudom naručenih proizvoda u poslovnici ili na web stranici 

UGOVOR SKLOPLJEN NA DALJINU – u skladu s definicijom iz Zakona o zašiti potrošača (NN 41/14, 110 /15) te Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije 

NEWSLETTER/OBAVIJEST – povremeno sredstvo informiranja, isključivo elektroničko, o proizvodima, uslugama i/ili promocijama Inside-a u određenom razdoblju, bez ikakvog angažmana Inside-a u vezi informacija koje takvo pismo sadržava

[/vc_column_text]

  02. OPĆENITO

2.1. Opći uvjeti određuju rokove i uvjete korištenja stranice/sadržaja/usluga od strane klijenta, u slučaju da klijent nema neki drugi valjani ugovor o korištenju, sklopljen između njega i Insidea-a. 

2.2. Korištenje, uključujući, ali se ne ograničavajući na pristup i posjet sadržaja/usluge, podrazumijeva pristanak klijenta ovim Općim uvjetima. Klijent se obvezuje stalno pratiti Opće uvjete koji mogu biti aktualizirani, izmijenjeni ili dopunjeni. Inside će prilikom svake izmjene Općih uvjeta obavijestiti sve klijente prilikom prvog sljedećeg posjeta stranici nakon izmjene. U slučaju nekih nejasnoća primjenjuju se Opći uvjeti koji vrijede u trenutku narudžbe. 

2.3. Pristup uslugama vrši se isključivo preko pristupanja javno raspoloživoj web stranici ili komunikacije putem elektroničke pošte. 

2.4. Korištenjem stranice/sadržaja/usluge, klijent jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje proizlaze iz korištenja web stranice. Također, odgovoran je za svaku imovinsku ili neimovinsku štetu nanesenu Inside-u u skladu s važećim hrvatskim zakonodavstvom. 

2.5. U slučaju da se klijent ne slaže i/ili ne prihvaća i/ili opozove pristanak koji je dao na Opće uvjete, isti će poslati e-mail na adresu info@inside-studio.hr s naznakom da ne želi nastaviti koristiti usluge koje pruža Inside preko svoje web stranice, da ne želi više primati elektroničku poštu/newslettere i/ili druge obavijesti od strane Inside-a bilo koje vrste (elektronički, telefonski, itd.). 

2.6. Ako klijent nema nikakvih dospjelih niti nedospjelih dugovanja prema Inside-u ili otvorenih narudžbi za namještaj koji je u procesu proizvodnje, a opozove pristanak na Opće uvjete za vrijeme postojanja aktivnih narudžbi, Inside zadržava plaćene akontacije i poništava takvu narudžbu u kojem slučaju niti klijent niti Inside nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja s bilo koje pravne osnove uključujući i naknadu štete. 

2.7. Poslovanje Inside obavlja samo tvrtkama i punoljetnim, poslovno sposobnim fizičkim osobama koji imaju najmanje 18 godina, koje su prošle redovan proces narudžbe robe. Mogućnost online narudžbe pristupačna je samo osobama koje imaju adresu za isporuku u Republici Hrvatskoj. Svaki klijenti izjavljuje da udovoljava svim navedenim uvjetima. 

  03. SADRŽAJ

3.1. Sadržaj, onako kako je definiran na početku, uključuje, ali ne ograničava se na izložbene eksponate, logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene u poslovnici i na web stranici. Sadržaj je stečen kupovinom, preuzimanjem od dobavljača i preuzimanjem s interneta pri čemu je oprez usmjeren na zaštitu prava trećih.

3.2. Bilo koji sadržaj kojem klijent ima pristup bilo kojim sredstvom, je podređen ovim Općim uvjetima, osim u slučaju da sadržaj nije popraćen pisanim sporazumom o specifičnom korištenju valjano sklopljenom između Insidea-a i klijenta. 

3.3. Sav sadržaj na web stranici je isključivo informativnog karaktera dostupan je za preuzimanje ili kopiranje od strane klijenta. Inside nije odgovoran ako klijent preuzimanjem sadržaja s web stranice prekrši domaće i međunarodne propise o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili bilo koja duga prava trećih pravnih ili fizičkih osoba. 

3.4. Ako klijent ili bilo koja treća pravna ili fizička osoba smatra da je Inside sadržajem i/ili objavljivanjem istog prekršio domaće i međunarodne propise o zaštiti autorskog i srodnih prava, odnosno prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili bilo koja duga prava trećih pravnih ili fizičkih osoba treba se obratiti Inside-u na e-mail info@inside-studio.hr, kako bi Inside mogao poduzeti potrebne mjere. 

3.5. Inside se trudi klijentima dati što bolji i točniji opis i sliku svakog proizvoda ponuđenog na web stranici.. Unatoč tome, Inside ne može garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Ako, zbog greške ili previda, sadržaj (slike, tekstovi, cijene …) objavljen na web stranici nije ispravan ili je u međuvremenu promijenjen, Inside zadržava pravo na izmjenu podataka bez obveze na prepoznavanje ili naknadu bilo kakve štete bilo kojem klijentu i/ili nekoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Inside  zadržava pravo klijente informira o promjeni ili ispravnosti sadržaja te da klijentima pruži priliku da potvrde ili otkažu svoju narudžbu.

3.6. Niti jedan sadržaj priopćen klijentu, bilo kojim sredstvom komunikacije (elektronički, telefonski, itd.) ili koji je sadržaj dobiven pristupanjem, posjećivanjem i/ili vizualizacijom sadržaja, za Inside ili njegovog zaposlenika koji je posredovao transferu, ako postoji, ne predstavlja ugovornu obvezu spram dotičnog sadržaja. 

  04. KONTAKT ZA KORISNIKE I KLIJENTE

4.1. Inside na web stranici objavljuje potpune i ispravne podatke za identifikaciju i kontaktiranje od strane svojih klijenata. 

4.2. Ostavljanjem kontakt podataka, korištenjem obrasca za kontakt ili usluge prisutne na stranici, klijent daje svoju suglasnost Inside-u da ga kontaktira bilo kojim raspoloživim sredstvom komunikacije uključujući i elektronička sredstva. 

4.3. Djelomično ili potpuno popunjavanje obrasca za kontakt i njegovo slanje Inside-u ne stvara obvezu za Inside da povratno kontaktira klijenta, osim u zakonom predviđenim slučajevima. 

4.4. Pristup stranicama, korištenje informacija predstavljenih na tim stranicama, posjećivanje stranica ili slanje e-mail-ova ili pisanih obavijesti Inside-u vrši se elektroničkim, telefonskim ili bilo kojim drugim načinom raspoloživim klijentu i Inside-u, jer se na taj način smatra da klijent pristaje na primanje pisanih obavijesti od Inside-a, elektroničkim i/ili telefonskim putem, uključujući i komunikaciju putem e-mail-a, SMS poruka ili obavijestima na stranici. 

4.5. Klijent je obvezan dostaviti Inside-u točne i potpune kontakt podatke (e-mail adresa, broj telefona, adresa isporuke) kako bi se mogli koristiti od strane Inside-a u komunikaciji s klijentom, te u pružanju usluga. Klijent je obvezan pravodobno obavijestiti Inside o svakoj promjeni takvih podataka. Klijent snosi odgovornost za svaku štetu nastalu radi ustupanja pogrešnih kontakt podataka.

  05. NEWALETTER / PISMA I PODSJETNICI

5.1. U trenutku kada klijent šalje upit putem kontakt forme ili mail-a prihvaćajući Opće uvjete, isti ima pravo izraziti suglasnost u vezi primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika od strane Inside-a elektroničkim ili telefonskim putem, uključivo i posredstvom e-maila, sms poruka ili putem objava na web stranicama. 

5.2. Podatke poslane od klijenta u svrhu slanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika Inside će koristiti isključivo u granicama Politike povjerljivosti. 

5.3. Klijent može u bilo kojem trenutku odustati od primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika, i to: 

  • koristeći link namijenjen toj svrsi, a koji je sastavni dio svih dobivenih newslettera/pisama i/ili upozorenja (pri dnu e-maila, naznačeno s „Kliknite ovdje kako bi se odustalo od pretplate”, sve ukoliko je ova mogućnost tehnički izvediva) 

  • slanjem mail-a na info@inside-studio.hr s naznakom : “Molim obrišite moje podatke iz baze za slanje obavijesti, newslettera i ostalog promotivnog materijala”

5.4. Odustajanje od primanja newslettera i/ili podsjetnika nikako ne predstavlja odricanje od suglasnosti na Opće uvjete poslovanja, a primjenjuje se samo nakon slanja nakane za odustajanje. 

5.5. Inside zadržava diskrecijsko pravo odabrati osobe kojima će slati newslettere i/ili podsjetnike kao i pravo da isključi iz svoje baze podataka bilo kojeg klijenta koji je prethodno izrazio svoj pristanak za dobivanje newslettera i/ili podsjetnika, bez ikakvog naknadnog angažmana Inside-a ili prethodne notifikacije istoga. 

  06. POLITIKA POVJERLJIVOSTI

6.1. Svrha ovoga poglavlja je da informiranje o osobnim podacima koje klijent ustupa Inside-u i načinu na koji Inside obrađuje te podatke. Inside štiti i poštuje povjerljivost osobnih podataka klijenata implementiranjem potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera sadržanih u važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka, uključujući EU 679/2016 Opću uredbu o zaštiti podataka (“GDPR”). 

6.2. Prema zakonima i pravilima vezanim uz zaštitu osobnih podataka ili GDPR-u osobni podatak je definiran kao svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili može biti utvrđen. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi pomoću prikupljenih podataka GDPR ga prepoznaje kao Ispitanika. Dakle, ispitanik je osoba koju QB može identificirati izravno ili neizravno pomoću prikupljenih osobnih podataka. 

6.3. Osobni podaci koje Inside prikuplja i obrađuje su: ime i prezime, adresa (poštanska adresa za dostavu i/ili montažu robe), e-mail adresa, OIB, telefonski broj, glas, bankovni podaci (u slučaju vraćanja novca), podaci o računu na društvenim mrežama, UUID, IP adresa. Inside ne prikuplja niti obrađuje osjetljive osobne podatke koje GDPR definira kao posebnom vrstom podataka. Također, QB ne želi prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. 

6.4. Sukladno GDPR-u, tvrtke koje vode obradu osobnih podataka klijenata koje je prikupio Inside su : 

  • Inside studio  d.o.o., Ivana Antunovića 5, 10090 Zagreb, OIB 40880987141. Za obavljanje poslova prodaje, promocije itd. 

  • HRVATSKA POŠTA d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, OIB 87311810356. Za obavljanje usluge dostave proizvoda. 

  • OPTIMUM G, Vl. Gordana Trnčić, Zajčićeva 55, 10310 Ivanić Grad, OIB: 93277774577 .Za obavljanje usluge računovodstva. 

  • Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB 81793146560. Za ustupanje serverskog prostora.

  • DATALAB HR d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 40, 10000 Zagreb. OIB 50063679828. Za ustupanje operativnog programa za organizaciju poslovanja. 

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Za pohranu osobnih podataka koje je Inside prikupio.

Sve navedene pravne osobe osobne podatke prikupljaju i obrađuju u skladu s GDPR. Osobni podaci su prikupljeni i/ili obrađeni za vrijeme ovoga ili prijašnjega trgovačkog odnosa među strankama, na što su klijenti dali izričitu suglasnost, a sukladno zakonima koji su bili na snazi u datom trenutku. 

6.5. Detalji iz čl. 6.1 i narednih članaka dani su kao primjer, a ne kao cjeloviti. Prikupljeni podaci za ugovorene usluge Inside i ostale uključene i prethodno navedene tvrtke prikupljat će samo minimalne količine osobnih podataka koji su potrebni radi ispunjavanja ugovorenih obveza Inside-a. 

6.6 U okviru upravljanja web stranicom, Inside prikuplja specifične osobne podatke koje su ispitanici ustupili putem web stranice, izričitom i dobrovoljnom privolom izravno npr. Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj itd. ili neizravno npr. IP adresa, UUID itd. 

6.7. Svrhe za koje Inside obrađuje osobne podatke koje mu je dao klijent su sljedeće: 

  • obrada narudžbi i plaćanja, 

  • izvršavanje ugovornih obveza s partnerima u računovodstvene svrhe, 

  • poboljšanje marketinških aktivnosti, 

  • rješavanja svih zahtjeva u odnosu na ispunjenje narudžbi, 

  • marketinška komunikacija, 

  • statističke svrhe 

6.8. Inside prikuplja, obrađuje i upravlja osobnim podacima klijenata u skladu sa zahtjevima GDPR-a i to za vremensko razdoblje sukladno pravnim zahtjevima koje postavljaju građanskopravno i kaznenopravno zakonodavstvo u odnosu na zastaru i obvezne uvjete s kojima su se klijenti složili prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja. 

6.9. Inside može obrađivati osobne podatke klijenta s ciljem informiranja o dobrima i uslugama, promotivnim ponudama ili kao bi se provela prijava klijenta na novosti. Osobni podaci klijenata obrađivat će se u svrhe izravnog marketinga ili putem komunikacijskih kanala (e-mail, SMS itd.) samo ako postoji privola. Inside marketinške aktivnosti temelji na privoli klijenata sve dok je klijent ne povuče. Klijenti ima mogućnost ili pravo na povlačenje privole u svakom trenutku. Klijent podnošenjem svojih osobnih podataka, potvrđuje i bezuvjetno prihvaća činjenicu da će njegovi osobni podaci biti uvršteni i arhivirani u bazu podataka voditelja obrade, te da daje svoju izričitu i nedvosmislenu privolu za obradu njegovih osobnih podataka kao što je to detaljno opisano u poglavlju 6.3.

6.10. Obrada osobnih podataka klijenata uključuje svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima). Obrada osobnih podataka podrazumijeva prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje, uništavanje itd. (ovaj skup radnji predstavlja samo primjer u ovim općim uvjetima, obrada označava svaku vrstu radnji koji se odnosi na osobne podatke).

6.11. S teritorijalnog aspekta, odredbe uredbe se primjenjuju na sve obrade osobnih podataka koje obavlja voditelj obrade ili izvršitelj obrade sa sjedištem unutar EU, obrade osobnih podataka ispitanika unutar EU, izvršenih od strane voditelja ili izvršitelja obrade izvan EU ako su: roba i usluge ponuđene građanima EU ili ako je ponašanje građana EU nadgledano, profilirano. Inside je voditelj obrade, kako je to opisano važećim pravilima i zakonima, uključujući GDPR. 

6.12. Inside ovisno o proizvodima i/ili uslugama koje je klijent odabrao, te o svrsi obrade osobnih podataka, može predati osobne podatke klijenta drugim povezanim društvima, trećim osobama ili tijelima javne vlasti u svrhu ispunjavanja pravne osnove. Sukladno GDPR-u, Inside može dati ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata sljedećim grupama primatelja: 

  • povezanim društvima radi upravljanja narudžbama, 

  • poslovnim partnerima radi dostave naručenih dobara i usluga, 

  • kurirskim službama, 

  • pružateljima platežnih i bankarskih usluga, 

  • pružateljima računovodstvenih usluga radi provođenja vanjskih računovodstvenih usluga, 

  • osiguravajućim kućama, 

  • ostalim trećim osobama s kojima Inside možemo razviti zajednički program radi prodaje proizvoda i/ili usluga, 

  • tijelima javne vlasti 

Prije ustupanja osobnih podataka klijenata Inside će se uvjeriti da voditelji obrade i treće osobe kojima se podaci ustupaju implementiraju tehničke i organizacijske mjere potrebne za rad u skladu s pravnim zahtjevima važećih zakona, uključujući GDPR. 

6.13. Osnova na kojoj Inside bazira obradu osobnih podataka može biti : 

  • ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, privola klijenata na primanje obavijesti na web stranici, 

  • izvršavanje ugovora, uzimajući u obzir da je ugovor trgovački odnos između klijenta i Inside-a nastao stavljanjem narudžbe, te izvršavanjem plaćanja za naručene proizvode i/ili usluge, 

  • legitimni interes Inside-a koji je potreban prilikom izvršavanja trgovačkih i gospodarskih aktivnosti Inside-a, kao što je predviđeno GDPR-om. Inside će obrađivati osobne podatke klijenata kako bi poboljšao i osigurao da, bez obzira na okolnosti, zaštiti web stranicu od kibernetičkih napada, te kako bi se poboljšale mjere za otkrivanje i prevenciju od pokušaja prijevare uključujući i davanje osobnih podataka tijelima javne vlasti kao i mjere za upravljanje rizicima. 

6.14. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR EU 679/2016) i individualna prava ispitanika. 

Opća uredba o zaštiti podataka predviđa šest načela kojima se potrebno voditi prilikom obrade osobnih podataka: 

  • Načelo zakonitosti – obrada osobnih podataka izvršena sukladno zakonskim uvjetima te da je drugačija obrada nezakonita; 

  • Načelo poštenosti – brada osobnih podataka izvršena na razmjeran način odnosno onako kako bi to smatrao ispitanik;

  • Načelo transparentnosti – obrada mora biti transparentna što znači da voditelj obrade treba obavijestiti ispitanika otvoreno i jasno o svrsi i sredstvima obrade; 

  • Načelo ograničavanje svrhe – prikupljanje i obrada osobnih podataka samo u svrhe koje su jasno utvrđene i tako komunicirane ispitaniku; 

  • Načelo smanjenja količine podataka – obrada samo onih osobnih podataka koji su nužni za ispunjavanje svrhe, propisujući da se ne prikupljaju osobni podaci koji nisu potrebni za ispunjavanje svrhe; 

  • Načelo točnosti – prikupljanje i obrađivanje samo onih osobnih podataka koji su točni i ažurni; 

  • Načelo ograničenja pohrane – arhiviranje / spremanje osobnih podataka samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; 

  • Načelo cjelovitosti i povjerljivosti – implementiranje svih potrebnih sigurnosnih mjera, te interna pravila kojima se sprječava neovlaštena i nezakonita obrada, te kojima se sprječava povrede podataka, njihovo mijenjanje ili pak gubitak.

 6.15 Opća uredba o zaštiti podataka je predvidjela 8 prava ispitanika i/ili klijenata Inside-a, kako slijedi: 

  • Pravo na informacije i pristup osobnim podacima – informacije sadržane u okviru ovoga poglavlja kao što su: identitet i kontakt podaci voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, svrhe obrade i pravne osnove, primatelji podataka odnosno kategorije primatelja podataka, odgovarajuće garancije, vrijeme pohrane, prava ispitanika, pravo na podnošenje prigovora, moguće posljedice davanja osobnih podataka, postojanje sustava za automatsko profiliranje; 

  • Pravo ispitanika na pristup Inside poštuje pravo ispitanika na pristup što znači da provjerava obradu osobnih podataka, te omogućava pristup osobnim podacima, daje kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, obavještava o roku čuvanja, te omogućuje daljinski pristup osobnim podacima posredstvom sustava koji omogućuje ispitaniku pregled osobnih podataka prethodno utvrdivši identitet ispitanika; 

  • Pravo na ispravak Inside poštuje ovo pravo, a ono se odnosi na ispravak, te na potpunost podataka; 

  • Pravo na zaborav Inside poštuje ovo pravo ako ispitanik traži i to ako je navedeno motivirano i osnovano na valjanom temelju. Razlozi: podaci više nisu potrebni, povlačenje privole, protivljenje, nezakonita obrada, valjani zakoniti zahtjev od strane EU ili lokalnih javnih vlasti, pružanje usluga djeci, maloljetnicima bez prethodno zadovoljenih uvjeta. Pravo ne može biti zatraženo i stoga ispunjeno ako je obrada potrebna za: izražavanje slobode govora i pristupa informacijama, ispunjenje zakonitog zahtjeva, obavljanje dužnosti u javnom interesu, u svezi zdravlja, arhiviranja, povijesnog ili znanstvenog istraživanja, statističke svrhe, identifikacije, odgovaranje na zahtjev upućen od strane suda; 

  • Pravo na ograničenje obrade. Ovaj zahtjev može biti postavljen kako slijedi: 

   • Kada se osporava točnost osobnih podataka, zakonitost obrade, te da voditelj više ne treba osobne podatke 

   • Kada voditelj pohranjuje samo osobne podatke 

   • Kada obrada osobnih podataka zahtijeva privolu ispitanika 

   • Kada voditelj podnosi svim primateljima promjene u ograničenjima obrade osobnih podataka Pravo na prenosivost podataka 

Sukladno GDPR-u, Inside treba pomoći ispitaniku kada zatraži prijenos podataka; u jednostavnom formatu, koji računalo može pročitati, te poslati voditelju obrade kojeg je naznačio ispitanik. Pravo na prigovor može biti zatraženo samo radi sljedećeg: izravni marketing, znanstveno i povijesno istraživanje, ispunjavanje aktivnosti u javnom interesu, izvršavanje javnih vlasti, legitimni interes voditelja obrade ili trećih osoba. Pravo ispitanika da ne bude ocijenjen automatiziranim profiliranjem zahtijeva : Nezakonit postupak za kreiranje profila neovisno o svrsi : automatizirana evaluacija kapaciteta i kvalitete rada zaposlenika, odobravanje kredita – ocjenjivanje; Iznimka: postojanje privole ispitanika. 

6.16.. Sva pitanja vezana uz osobne podatke koje Inside prikuplja i obrađuje klijent i/ili ispitanik može dostaviti na e-mail adresu info@inside-studio.hr. Odgovorni zaposlenici Inside-a će odgovoriti na svaki primljeni upit, prigovor ili pritužbu u najkraćem mogućem roku. Također, svi klijenti imaju pravo podnijeti prigovor i lokalnom nadzornom tijelu. Kako bi klijent podnio zahtjev za ispunjenje bilo kojeg prava koje je gore opisano, može poslati e-mail na info@inside-studio.hr, te zahtijevati ispunjenje bilo kojeg prava u odnosu na : 

  • ispravak, ažuriranje, ograničenje, brisanje ako obrada osobnih podataka nije u skladu s lokalnim ili zakonodavstvom EU i ako isto može biti zatraženo, ako su osobni podaci netočni ili nepotpuni; 

  • pseudonimizaciju osobnih podataka, obavještavanje trećih osoba na koje su osobnih podaci preneseni, sve dok napor potreban za to nije u suprotnosti s legitimnim interesima; 

  • zabranu obrade osobnih podataka koliko god je moguće, sukladno svrsi obrade. Kao Voditelj obrade podataka Inside će odmah prestati s obradom osobnih podataka, čim se svrha u koju smo ih prikupio ispuni. 

  07. POLITIKA PRODAJE NA DALJINU

7.1. Općenito 

7.1.1. Proizvodi koje Inside prodaje putem web stranice biti će isporučeni kupcima u obliku prodaje robe na daljinu. 

7.1.2. Prodaju robe van Republike Hrvatske odobrava uprava Inside-a isključivo i iznimno klijentima koji inzistiraju na takvoj vrsti kupovine. U slučaju prodaje prema klijentima koji nisu u upisani u VIES sustav evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, računi će biti izdani sa PDV brojem 40880987141, na ime Inside-a, određenog od strane Porezne Uprave u Hrvatskoj. Nakon prikupljenog PDV-a, Inside naknadno plaća prikupljeni PDV u državni proračun Republike Hrvatske, u skladu sa Direktivom 2006/112 / EZ Vijeća Europe. U slučaju prodaje pravnim osobama koje su registrirane u VIES sustavu http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, račune će dobiti bez PDV-a. Ovi računi će biti izdani s PDV brojem HR40880987141, na ime Inside-a od strane Porezne Uprave u Hrvatskoj, smatrajući to prodajom roba unutar zajedničkog EU tržišta te stoga izuzeti od PDV-a u skladu sa člankom 138. Direktive 2006/112 / EZ Vijeća Europe. 

7.1.3. Inside će izdati i poslati klijentu sve potrebne dokumente koje će dokazati da je klijent kupio proizvode u skladu s važećim zakonodavstvom. 

7.1.4. inside će olakšati informiranje klijenta o fazi u kojoj se nalazi njegova narudžba tako što će poslati informativni e-mail na adresu koju mu je klijent naznačio. Izdani račun obuhvatit će sve obvezne napomene u skladu s članom 319, zakona broj 227/2015 Poreznog zakona i taj račun će biti poslan klijentu na e-mail ili poštom na adresu isključivo na zahtjev klijenta.

 

7.2. Online naručivanje 

7.2.1. Pristup usluzi dopušten je bilo kojem klijentu koji posjeti web stranicu, ispravno ispuni obrazac narudžbe na web stranici i prihvati odredbe Općih uvjeta poslovanja. 

7.2.2. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. 

7.2.3. Prilikom naručivanja proizvoda sredstvima daljinske komunikacije i sklapanju ugovora, svaki klijent će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača. Svakom klijentu koji ostvari narudžbu Inside će, uz ponudu za plaćanje na mail dostaviti predugovornu obavijest, kao i informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti potrošača.

7.2.5. Finalizacijom narudžbe klijent potvrđuje da su svi podaci potrebni za postupak kupnje koje je klijent dostavio na dan naručivanja ispravni, potpuni i istiniti. 

7.2.6. Inside može ograničiti količinu dobave određenih proizvoda ili sluga raspoloživih u određenom trenutku na web stranici, jednom ili više klijenata, iz opravdanih razloga.

7.2.7. Inside može i ima pravo u bilo kojem trenutku promijeniti cijene, ponude, količine poštivajući narudžbe koje su već poslane. Inside može i ima pravo ponudu nekih od proizvoda rokovima, cijenama i/ili dodatnim pogodnostima vremenski ograničiti, nakon isteka navedenog razdoblja, proizvode po navedenim uvjetima više nije moguće naručiti. Inside ne može biti prisiljen zadržati neku pojedinu cijenu osim za plasirane narudžbe. Klijenti koji vizualiziraju ponude, ali ne plasiraju narudžbe ne mogu tražiti cijenu i/ili neku drugu pogodnost drugačiju od one prikazane na web stranici. 

7.2.8. Inside će jednostrano odustati i automatski ukinuti narudžbu koju je primio od klijenta, bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana, čak i bez prethodne pisane obavijesti upućene klijentu, u sljedećim slučajevima: 

  • ako klijent nije izvršio uplatu na transakcijski račun 
  • ako Inside ne može stupiti u kontakt s klijentom 
  • ako klijent dostavi nepotpune ili netočne osobne podatke 
  • u slučaju dvije uzastopne dostave koje nisu uspjele zbog krivnje klijenta 
  • zbog drugih utemeljenih razloga 

7.2.9. Inside može odbiti narudžbu ili neće izvršiti dostavu nakon prethodne obavijesti klijentu, bez ikakvih naknadnih obveza između ugovornih strana, a bez da stranke mogu zahtijevati naknadu štete za sljedeće situacije : 

  • neuspjela i/ili poništena online transakcija 
  • ako je adresa dostave izvan teritorija Republike Hrvatske 
  • u slučaju tehničke greške koja je poremetila funkcioniranje internet stranice i pri tome prouzročila kupnju s greškom što uključuje ili ne ograničava se na pogrešnu cijenu iz koje je jasno vidljivo da je istaknuta cijena bila značajno manja od uobičajene za tu vrstu proizvoda 
  • ako naručena roba više nije dostupna i/ili tu robu nije moguće pribaviti u roku koji je prihvatljiv klijentu 
  • ako aktivnost klijenta može naškoditi web stranici i/ili Insid-u 
  • Ako narudžba sadržava iznimno veliki broj proizvoda iz kojeg Inside prema svojoj procijeni zaključi da se radi o prijevari, grešci ili lažnoj narudžbi 
  • klijent koristi usluge na način koji nije u skladu s predviđenim načinom korištenja, ni u dobroj vjeri, te ostvaruje svoja prava kako bi naškodio ili oštetio Inside-u ili ostvaruje svoja prava pretjerano i nerazumno, nasuprot dobroj vjeri 

7.2.10. U slučaju da klijent odustane od narudžbe za koju je već izvršeno plaćanje, preko potvrđenog bankovnog transfera, a isporuka nije započela, Inside se obvezuje vratiti uplaćeni iznos maksimalno 14 dana od dana kada je Inside primo pisanu obavijest klijenta o odustajanju od kupovine. Uplaćeni iznos klijent može iskoristiti za kupovinu nekog drugog proizvoda. 

7.2.11. Poslana narudžba može biti izmijenjena samo u sljedećim situacijama i samo na zahtjev klijenta u pisanom obliku slanjem e-maila na info@inside-studio.hr jasno navodeći broj narudžbe : 

  • klijent odustaje od jednog proizvoda i pisano obavještava Inside prije dostave narudžbe 
  • povećanje količine jednog proizvoda koji već postoji u određenoj narudžbi 
  • kašnjenje isporuke s najviše dva tjedna preko maksimalnog limita za isporuku 
  • promjena adrese za isporuku 
  •  promjena metode plaćanja 
  •  promjena podataka za naplatu, za narudžbe za koje nije izvršena uplata na račun tvrtke, odnosno za narudžbe za koje nije kreiran račun 
  • u  slučaju skupljanja narudžbi, početna narudžba se otkazuje i status narudžbe će biti “narudžba otkazana” a proizvodi iz početne narudžbe će se dodati narudžbi za koju je zatraženo skupljanje. 

7.2.12. Ako Inside proda proizvode koje je klijent naručio do zaprimanja uplate klijenta na račun Inside-a ili ako neki proizvodi koje je klijent naručio više nisu raspoloživi na skladištu Inside-a i/ili Inside-ovih dobavljača Inside će obavijestiti klijenta o tome čim sazna da proizvod nije raspoloživ, te će ponuditi novi rok za isporuku željenih proizvoda, slične proizvode ili na zahtjev klijenta izvršiti povrat unaprijed plaćenog iznosa maksimalno 14 dana od primitka obavijesti da klijent želi povrat novca. U takvoj situaciji, Inside zadržava pravo da osim povrata unaprijed plaćenog iznosa, klijentu ponudi i dodatne pogodnosti za kupovinu nekih drugih proizvoda u ponudi. 

7.2.13. U slučaju da klijent promijeni osobne podatke, koristeći obrasce koji su raspoloživi na stranici, sve postojeće narudžbe koje se odvijaju u tom trenutku odvijaju se prema definiranim podacima koje je klijent potvrdio prije trenutka promjene. Pri svakoj narudžbi, klijent je obvezan provjeriti, te prihvatiti dostavljene podatke i Opće uvjete. 

7.2.14. Klijent ne može telefonski naručiti robu niti može zatražiti promjenu narudžbe preko telefona.

 

7.3. Proizvodi i usluge 

7.3.1. Inside na web stranici može objaviti informacije o proizvodima, uslugama i/ili promocijama koje ima na skladištu ili koje ima treća strana s kojom Inside ima sklopljen ugovor ili partnerski sporazum, u određenom razdoblju i u granicama dostupnosti proizvoda. 

7.3.2. Inside se trudi klijentima dati što bolji i točniji opis i sliku svakog proizvoda ponuđenog na web stranici. Unatoč tome, Inside ne može garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Ako, zbog greške ili previda, sadržaj (slike, tekstovi, cijene …) objavljen na web stranici nije ispravan ili je u međuvremenu promijenjen, Inside zadržava pravo na izmjenu podataka bez obveze na prepoznavanje ili naknadu bilo kakve štete bilo kojem klijentu i/ili nekoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Inside zadržava pravo da klijente informira o promjeni ili ispravnosti sadržaja, te da klijentima pruži priliku da potvrde ili otkažu svoju narudžbu. 

7.3.3. Proizvodi i/ili usluge kupljene preko usluge namijenjene su isključivo za osobnu upotrebu klijenta.

7.3.4. Inside zadržava pravo da na slikama proizvoda koristi i druge proizvode (dodatne proizvode, dekoraciju, sitne predmete, itd.) koji se ne mogu uključiti u trošak dotičnih proizvoda i prema tome neće biti isporučeni pri kupnji proizvoda. U tom se smislu izričito navodi u opisivanju proizvoda koji se proizvod prodaje. 

 

7.4. Uvjeti i način plaćanja 

7.4.1. Sve cijene na web stranici iskazane su u Hrvatskim Kunama i uključuju PDV.

7.4.2. Sve narudžbe ostvarene putem web stranice klijenti plaćaju isključivo prije isporuke, a prema ponudi koju Inside mail-om klijentu dostavlja nakon primljene narudžbe.

7.4.3. Sve cijene prikazane na web stranici odnose se isključivo na plaćanje internet bankarstvom ili općom uplatnicom (komercijalne banke, FINA, Pošta)

7.4.4. Plaćanje pouzećem, odnosno plaćanje u gotovini prilikom dostave (kuriru/dostavljaču) metoda je plaćanja koja je raspoloživa samo u određenim slučajevima i samo za određene proizvode. Ova metoda plaćanja dozvoljena je isključivo nakon pisanog odobrenje uprave Inside. Naknada za plaćanje u gotovini kod dostave (kuriru/dostavljaču) određena je standardnim cjenikom kurirske službe koja obavlja uslugu transporta. Inside NE može biti prisiljen pružiti opciju plaćanja pouzećem odnosno plaćanje u gotovini prilikom dostave (kuriru/dostavljaču). 

7.4.5. Za plaćanje izvršeno prije isporuke proizvoda izdaje se račun za avans, finalni račun izdaje se nakon slanja proizvoda (preuzimanja od strane kurira). Za ispravke (poništenja, povrat) izdaju se storno računi. Svi su računi izdani i automatski registrirani i uključeni u porezne izvještaje. Ne prihvaćaju se ispravci osim izmjena računa putem zakonskih postupaka i u zakonskim rokovima. 

7.4.6. Izrada računa za kupljene proizvode vrši se isključivo u kunama koristeći informacije koje je dao klijent u obrascu narudžbe. QB ne odgovara za točnost informacija koje je klijent dostavio za fakturiranje ili za nemogućnost priznanja nekih troškova zbog krivih podataka koje je dao klijent. 

 

7.5. Dostava i preuzimanje proizvoda 

7.5.1. QB zadržava pravo odabira proizvoda za koje će osigurati dostavu i odabira vrste dostave koju će ponuditi klijentu. 

7.5.2. Usluga dostave podrazumijeva dostavu do stambenog objekta. Unos proizvoda u stan / kuću moguć je u iznimnim situacijama, za određene vrste proizvoda, te isključivo uz odobrenje uprave Inside-a. Dostava ne podrazumijeva sastavljanje i/ili montažu i/ili priključivanje dostavljenih proizvoda niti podrazumijeva odvoz i zbrinjavanje ambalaže isporučenih proizvoda. 

7.5.3. Standardno, dostava je osigurana za pakete do 30 kg težine i to putem kurirske službe Paket24. Za organizaciju transporta paketa težih od 30 kg ili paketa većih dimenzija Inside će kontaktirati klijenta jednim od prepoznatih sredstava komunikacije i ugovoriti uvjete transporta ili izdavanja robe.

7.5.4. Klijent je dostavljačima dužan osigurati prohodan, čvrsti i stabilan put do mjesta istovara. Ako se utvrdi da zbog otežane prohodnosti postoji rizik ozljede ili rizik štete paketa koji dostavlja ili bilo koji drugi opravdani razlog, dostavljač može odbiti obavljanje usluge dostave, u tom slučaju troškove naknadne dostave snosi klijent.

7.5.5. Prilikom primanja kupljenih proizvoda klijent je obvezan : 

  • provjeriti sadržaj pošiljke i potražiti sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju nedostataka klijent je obvezan poslati isključivo pisanu obavijest Inside-u što je ranije moguće. 
  • pregledati robu, te utvrditi da je roba isporučena bez fizičkih oštećenja. Potpisom dostavnice klijent se odriče naknadnih reklamacija po osnovi vidljivih fizičkih oštećenja proizvoda i ambalaže. Klijent nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem ambalaže ili samog proizvod. 

7.5.6. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar proizvoda, vanjska oštećenja proizvoda ispod ambalaže…) klijent je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ako se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećen proizvod, reklamacija neće biti uvažena. Savjet svakom klijentu je da u slučaju dolaska robe s oštećenom ambalažom istu fotografira i napravi zapisnik s dostavljačem. 

7.5.7. Cijena dostave proizvoda koji se naručuju putem web stranice : 

  • Dostava paketa do 30 kg težine na području Republike Hrvatske. Većina proizvoda do 30 kg težine ponuđenih u na web stranici dostavlja se putem kurirske službe Paket24. Usluga dostave za područje Republike Hrvatske naplaćuje se prema standardnom cjeniku kurirske službe Paket24. Okvirnu cijenu transporta Izračunajte klikom ovdje. Okvirna cijena dostave ovisi o težini pošiljke, te gradu isporuke i navodi se u ponudi klijentu prije uplate. Ako drugačije nije ugovoreno Paket24 kurir uslugu transporta naplaćuje gotovinom prilikom isporuke paketa. 
  • Dostava paketa do 30 kg težine na području Europske Unije. Većina proizvoda do 30 kg težine ponuđenih u na web stranici dostavlja se putem kurirske službe Paket24. Usluga dostave za područje Europske Unije i ostalih zemalja računa se prema redovnom cjeniku kurirske službe Paket24. Okvirnu cijenu transporta izračunajte klikom ovdje. Cijena dostave ovisi o težini pošiljke, te lokaciji isporuke i navodi se u ponudi kupcu prije uplate. Usluga transporta naplaćuje se skupa sa naručenim proizvodom putem ponude koju Inside šalje klijentu kao potvrdu primitka narudžbe. 
  • Dostava paketa težih od 30 kg na području Republike Hrvatske i Europske Unije. Cijena usluge dostave šalje se klijentu ponudom nakon primitka narudžbe ovisno o sveukupnoj težini narudžbe i sveukupne vrijednosti naručenih proizvoda, te troškova za manipuliranje (zaštitni materijali za pakiranje i drugi troškovi za lomljive proizvode, teške atipične veličine itd). Inside procjenjuje na temelju internih pokazatelja trošak prijevoza i klijentu dostavlja ponudu za transport uz ponudu za proizvode. Klijent ne može zatražiti manji trošak prijevoza na temelju vlastitih mjerenja (vaganja) pošiljke. 

7.5.8. Prilikom dostave rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na klijenta u trenutku kada je njemu ili osobi koju je klijent odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran od strane klijenta, rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na klijenta u trenutku kada proizvod bude predan u posjed prijevozniku. 

 

7.6. Rok isporuke i preuzimanja 

7.6.1. Dostavu proizvoda kupljenih putem web stranice ne obavlja Inside nego vanjski suradnici i/ili kurirske službe. Točno vrijeme isporuke ovisi isključivo o radnom vremenu dostavne službe. Ako je moguće točno vrijeme isporuke klijent može dogovoriti isključivo s dostavnom službom koje će klijenta kontaktirati ako je klijent isto jasno naglasio. 

7.6.2. Rok isporuke jedne narudžbe traje : 

  • od 2 do 8 dana za narudžbu robe koja se nalazi na skladištu Inside-a
  • od 8 do 15 dana za robu koja se nalazi na skladištu dobavljača u HR
  • od 15 do 100 dana za robu koja nije proizvedena i proizvodi se po narudžbi

7.6.3. Rok isporuke jedne narudžbe ovisi o : 

  • dostupnosti proizvoda na skladištu Insidep-a 
  • načinu dostave proizvoda 
  • vremenu obrade u logističkom centru kurira 
  • vremenu obrade u skladištu Inside-a 
  • destinaciji na koju se vrši dostava 
  • o radnim danima u mjesecu 
  • o broju proizvoda iz narudžbe itd. 

7.6.4. Ako se naručeni proizvodi nalaze na skladištu, Inside će odmah nakon što evidentira uplatu klijenta na izvodu banke organizirati dostavu ili izdati nalog za izdavanje robe u  skladištu Inside-a, ovisno o volji klijenta ili mogućnosti Inside-a. Proizvodi pripremljeni za “isporuku odmah” bit će obilježeni kao takvi na web stranici. 

7.6.5. Ako naručeni proizvodi nisu dostupni na skladištu Inside-a, Inside primitkom narudžbe klijenta u kontaktu s dobavljačem utvrđuje rok isporuke, te klijentu na obrascu ponude šalje informacije o roku isporuke. Odmah nakon što evidentira uplatu klijenta na izvodu banke Inside šalje narudžbu dobavljaču, a primitkom proizvoda na skladište organizira dostavu ili izdaje nalog za izdavanje robe u skladištu Inside-a ovisno o volji klijenta ili mogućnosti Inside-a. 

7.6.6. U rok isporuke se NE ubrajaju subote, nedjelje i blagdani. 

7.6.7. Nakon slanja pošiljke Inside klijentu šalje obavijest da je pošiljka poslana. Ako klijent u očekivanom vremenu ne primi pošiljku ili bilo kakvu obavijest vezanu uz isporuku pošiljke, klijent treba obavijestiti Inside kako bi se provjerila i pronašla poslana pošiljka. 

7.6.8. Ako su naručeni i klijentu isporučeni proizvodi ispravni i neoštećeni, a klijent proizvode ne želi primiti, Inside ima pravo klijenta tražiti nadoknadu troškova vezanih za neuspjelu isporuku ili povrat proizvoda. 

7.6.9. U slučaju skupljanja više narudžbi sveukupno vrijeme isporuke može se produljiti zbog jednog proizvoda s duljim rokom isporuke, tako da Klijent prihvaća da skupljanjem više proizvoda u jednoj narudžbi, produljuje i isporuku sve do najudaljenijeg datuma. Kao pravilo, proizvodi iz jedne narudžbe isporučuju se u jednoj isporuci (proizvodi iz jedne narudžbe ne isporučuju se djelomično). 

7.6.10. Isporuke će se u pravilu obavljati u razdoblju između 2 dana i 12 tjedana od slanja narudžbe, klijent može dobiti informacije o statusu isporuke u bilo kojem trenutku. U slučaju kada proizvod može biti isporučen s prekoračenjem ugovorenog roka, Inside će pisanim putem obavijestiti klijenta i ponudit će mu dvije opcije: Klijent, isključivo pisanim putem  može odustati od narudžbe proizvoda, ili prihvatiti novi predloženi rok isporuke. Ako Klijent odustane od narudžbe, plaćeni će iznosi biti vraćeni u skladu sa zakonom, u roku od a 14 dana od datuma pisanog odustajanja od narudžbe. 

7.6.11. Uvoznik može bez najave produžiti rok isporuke za bilo koji artikl (ovisno o vremenskim neprilikama ili određenim tehničkim poteškoćama), na što Inside ne može utjecati, ako se roba naručuje po narudžbi klijenta, tj. koja nije bila raspoloživa na skladištu za odmah. 

 

7.7. Garancija ili jamstvo na proizvode

7.7.1. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti proizvoda. Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost klijenta je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u tom slučaju će proizvod biti zamijenjen. 

7.7.2. Inside poštuje odredbe jamstva u skladu s važećim hrvatskim zakonodavstvom. Jasne detalje u vezi jamstava dane su u, uz proizvod popratnim dokumentima proizvođača i/ili uvoznika. Klijent ne može zahtijevati prošireno jamstvo, više od onog što je navedeno. Jamstvo se primjenjuje na normalne uvjete korištenja i vrijedi samo za proizvode koje je klijent kupio od ilInside-a i u cijelosti platio. 

7.7.3. Trajanje jamstva proizvodima u Inside-ovoj ponudi određeno je u skladu sa zakonom ili ako je u prikazu proizvoda naveden prošireni rok jamstva primjenjuje se dulji rok. Inside je odgovoran ako se, u skladu s odredbama Direktive 2011/83/EU o pravima potrošača nedostatak javi u roku od dvije godine, računajući od datuma isporuke proizvoda. 

7.7.4. Inside za svaki proizvod u ponudi osigurava ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač i/ili uvoznik u skladu s općim uvjetima garancije i servisiranja koje pruža proizvođač. Jamstvom proizvođač proizvoda klijentu jamči popravak kupljenog proizvoda o vlastitom trošku, a u skladu s važećim propisima i uvjetima opisanim u jamstvenom listu.

7.7.5. Jamstvo pretpostavlja povrat vrijednosti za proizvode koji ne odgovaraju, o kojima klijent obavještava proizvođača u zakonskom roku, a nakon što ih ovlašteni servis proglasi takvim. Inside ne zamjenjuje i ne popravlja proizvode s greškom ili one koji ne odgovaraju. Neodgovarajući proizvodi postaju ponovo vlasništvo Inside-a. Klijent izjavljuje da u slučaju da ovlašteni servis proizvod proglasi neodgovarajućim pristaje primiti novi jednaki proizvod, novi drugačiji proizvod sličnih karakteristika jednake vrijednosti, povrat u visini vrijednosti proizvoda i prijevoza i to isključivo navedenim redoslijedom.

7.7.6. Jasni detalji o karakterističnim obilježjima svakog proizvoda mogu se naći na web stranici. Informacije u vezi rokova i uvjeta jamstva Inside kao i upute o općoj uporabi različitih vrsta proizvoda mogu se predati klijentu i kao dokument u digitalnom obliku e-mail-om. Ako te informacije nisu stigle do klijenta, on ih može dobiti bilo kada, telefonskim upitom ili slanjem e-mail-a na info@inside-studio.hr.

7.7.7. Klijent je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima klijent može ostvariti svoja prava. 

7.7.8. Materijalni nedostaci proizvoda postoje : 

  • ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovnu uporabu 
  • ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju ga klijent nabavlja, a koja je bila poznata Inside-u ili mu je morala biti poznata 
  • ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane 
  • kad je Inside klijentu predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti 
  • ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je klijent mogao opravdano očekivati prema naravi proizvaoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave Inisde-a, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.) 
  • ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji 
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

7.7.9. Materijalni nedostaci za koje Inside odgovara : 

  • Inside odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na klijenta, bez obzira je li mu to bilo poznato 
  • Inside odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na klijenta ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga 
  • Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Inside ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka 
  • Inside odgovara i za nedostatke koje je klijent mogao lako opaziti ako je izjavio da proizvod nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. 

7.7.10. Inside NE odgovara za nedostatke : 

  • ako su nedostaci klijentu u trenutku sklapanja ugovora bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati; 
  • koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao klijent mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu 
  • ako je klijent na temelju izjava proizvođača ili predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava proizvoda, nedostatak se ne uzima u obzir ako Inside nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku klijenta da sklopi ugovor 
  • Inside NE odgovara za neznatne materijalne nedostatke. 

 

7.8. Reklamacije 

7.8.1. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača Inside je klijentima omogućio da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu i sve ostale detalje šalju na e-mail info@inside-studio.hr.

7.8.2. Inside uvažava reklamacije za sve proizvode koji su odstupili od specifikacije proizvođača ako je to odstupanje pregledom utvrdio ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač i/ili uvoznik. Popis ovlaštenih servisa nalazi se na obrascu jamstva proizvoda. 

7.8.3. Inside nije ovlašteni servis i ne utvrđuje da li je neki proizvod ispravan ili ne. Inside ne odlučuje o tome hoće li neki proizvod biti zamijenjen ili popravljen nego sve reklamacije prosljeđuje u ovlaštene servise. Ako klijent procijeni da na kupljenom proizvodu postoji odstupanje od tvornički određenih specifikacija Inside klijentu preporučuje da se pisanim putem obrati ovlaštenom servisu koji će nakon primitka obavijesti izaći na teren, te utvrditi okolnosti kvara. Ako ovlašteni servis utvrdi da je uzrok kvara tvornička greška otklonit će kvar o trošku proizvođača. Ako kvar nije moguće otkloniti ovlašteni servis će izdati nalog za zamjenu proizvoda temeljem kojeg klijent može ostvariti zamjenu proizvoda kod Inside -a. 

7.8.4. Ako klijent odluči prijaviti kvar donošenjem proizvoda u ovlašteni servis, prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno je priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara, te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu. 

 

7.9. Jednostrani raskid ugovora od strane potrošača i povrat proizvoda 

7.9.1. Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Članak 77. ZZP), proizvodi kupljeni na daljinu, koje klijent nije osobno preuzeo nego je primio dostavnom ili kurirskom službom mogu se vratiti Inside -u bez navođenja razloga i to o trošku klijenta. Rok otkazivanja narudžbe je 14 dana od dana primitka proizvoda, a počinje teći od dana kada je klijent primio proizvod.

7.9.2. Da bi ostvario pravo na povrat proizvoda, odnosno pravo na jednostrani raskid ugovora klijent mora dostaviti nedvosmislenu izjavu u kojoj izražava odluku o raskidu ugovora pisanim putem na e-mail info@inside-studio.hr. Izjava mora sadržavati datum sastavljanja, ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, te mora biti ovjerena potpisom. Za izjavu klijent može koristit obrazac za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan za prezimanje na web stranici. Narudžba se smatra otkazanom kada Inside primi pismenu obavijest. 

7.9.3. U slučaju otkazivanja narudžbe klijent je dužan o svom trošku vratiti proizvod Inside-u. Klijent je odgovoran osigurati da Inside zaprimi proizvode bez neopravdanog kašnjenja. Smatra se da je klijent poštovao rok ako je poslao proizvode prije isteka razdoblja od najviše 14 dana od dana primitka isporučenih proizvoda i ako je proizvode dostavio zapakirane na odgovarajući način zbog zaštite tijekom prijevoza i u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećene i potpuno ispavane. 

7.9.4. Klijent nema pravo jednostrano raskinuti ugovor, odnosno Inside-u neće moći vratiti kupljene proizvode i/ili neće zahtijevati druge odštete, u sljedećim situacijama: 

  • U slučaju kada zahtjev klijenta za vraćanje proizvoda prekoračuje razdoblje od 14 dana, a računa se od sljedećeg dana nakon što je ugovor izvršen, odnosno nakon što klijent preuzme proizvod. 
  • U slučaju kada vraćeni proizvod nije u istom stanju u kojem je isporučen i propraćen sa svim komponentama i zaštitnim ambalažama. 
  • Ako je Inside u potpunosti ispunio ugovor, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak klijenta, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena. 
  • Ako je predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Inside-a, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava klijenta na jednostrani raskid ugovora. 
  • Ako su predmet ugovora proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji klijenta ili su jasno prilagođeni klijentu. 
  • Ako su predmet ugovora zapečaćeni proizvodi koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vraćanje, ako je otpečaćen nakon dostave. 
  • Ako su predmet ugovora proizvodi koji su zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješani s drugim stvarima. 
  • Ako je klijent posebno zahtijevao posjet Inside-a radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je klijent izrijekom zahtijevao, Insiide pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neke druge proizvode osim onih koji su bili nužni za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili proizvodima. 
  • Ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
  • Ako je ugovor sklopljen na javnoj dražbi. 
  • Ako je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju. 
  • Ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak klijenta, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora. 

7.9.5. Klijent ima mogućnost odabira povrata jednog ili više proizvoda istovremeno iz jedne ili više narudžbi s proizvodima koji se mogu vratiti (oni s rokom od najviše 14 dana). 

7.9.6. Klijent potvrđuje da se na stranici proizvoda upoznao s detaljima da li je proizvod povratan ili nije. Proizvodi koji čine komplet moraju biti vraćeni kao jedan komplet.

7.9.7. U slučaju da klijent raskida ugovor, Inside mu vraća sve iznose koje je dobio kao plaćanje od njega i, ovisno od slučaja, troškove isporuke, bez neopravdanog kašnjenja, i u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma kada primi vraćene proizvode, u skladu s pravilima. Vraćanje se vrši istom metodom plaćanja koja se koristila za plaćanje narudžbe od strane klijenta, osim u situacijama kada je klijent pristao na drugačiji način plaćanja.

7.9.8. Ako klijent ne upakira propisno vraćene proizvode radi zaštite / rukovanja istih, dostavljač ima pravo odbiti preuzimanje. Ako klijent pošalje proizvode nepropisno zapakirane za zaštitu / manipulaciju nekom drugom metodom (drugi kurir, Hrvatska pošta, osobna dostava itd.) odgovoran je za bilo kakvu štetu te nedostatke pronađene pri preuzimanju proizvoda od strane Inside-a. Gore navedeno ne odnosi se na originalnu ambalažu proizvoda, već na pakiranje koje, prema standardima kurirske službe navedene na stranici kurirske tvrtke, može zaštititi proizvode prema njihovim specifičnostima (materijal, dimenzije itd.) 

7.9.9. Klijent može vratiti proizvode kupljene od Inside-a u skladu s ugovorom, ali Inisde ima pravo na naknadu za umanjenje vrijednosti robe (nema sve komponente, početnu dokumentaciju ili se zbog drugih razloga mijenja početni proizvod). 

 

7.10. Odgovornost klijenta za umanjenje vrijednosti vraćenih proizvoda u slučaju jednostranog raskida ugovora

7.10.1. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane klijenta, a prema članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača klijent je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. 

7.10.2. Svaki vraćeni proizvod mora imati sva obilježja novog proizvoda. Svakom proizvodu kojem klijent promijeni karakteristiku novog proizvoda (npr. otpakirani proizvodi, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično) klijent je umanjio vrijednost za koju je financijski odgovoran. Ako klijent vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na jednostrani raskid ugovora na daljinu, uslijed čega Inside neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost proizvoda u visini od 50% plaćene maloprodajne cijene proizvoda. 

7.10.3. Ako klijent vrati proizvod bez dijelova i dokumentacije, nakon utvrđivanja nedostataka Inside pisanim putem klijenta poziva da naknadno dostavi nedostatne dijelove i dokumentaciju. Ako klijent isti ne dostavi u roku od 8 dana od dana slanja poziva na povrat smatra se da klijent nije ispunio svoju obavezu povrata proizvoda, te Inside nije dužan izvršiti povrat sredstava klijentu uplaćenih prilikom kupovine spornih proizvoda. 

7.10.4. Prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja, klijent unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem, te Inside nije dužan izvršiti povrat sredstava. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Inside zadržava pravo odbiti povrat u potpunosti. 

7.10.5. Inside utvrđuje uvjete povrata i/ili umanjenja iznosa povrata klijentu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. 

 

7.11. Osvrti i komentari klijenata. 

Posjetitelji mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje programskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mail-ova, ili bilo kakav drugi oblik SPAM-a. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonalizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Inside zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

 

7.12. Zlouporaba. 

Inside se trudi sadržaj i uslugu držati ispravnim i sigurnim. Ako klijent utvrdi problem, zlouporabu, uvredljivi sadržaj i povredu pravila ili prava bilo koje vrste može o tome obavijestiti Inside slanjem e-mail-a na info@inside-studio.hr ili bilo kojim drugim prepoznatim načinom komunikacije . Inside zadržava pravo da klijentu koji krši pravila ponašajna određena Općim uvjetima ili zakonom, ograniči, suspendira ili terminira uslugu, zabrani pristup web stranici, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, odnosno poduzme sve tehničke i pravne metode kako bi spriječio daljnje kršenje pravila. Osim zabrane pristupa od klijenta koji krši pravila Općih uvjeta poslovanja, a ako postoji pravna osnova Inside može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit nanesenu Inside-u zbog namjernih ili nehotičnih radnji klijenta. 

  08. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

8.1. Inside se ne može smatrati odgovornim kada klijent koristi web stranicu, sadržaj ili uslugu drugačije od ograničenja predviđenih Općim uvjetima poslovanja. 

8.2. Ako klijent ili bilo koja treča pravna ili fizička osoba smatra da je Inside sadržajem i/ili objavljivanjem istog prekršio domaće i međunarodne propise o zaštiti autorskog i srodnih prava, odnosno prava industrijskog i intelektualnog vlasništa ili bilo koja duga prava trećih pravnih ili fizičkih osoba se obratiti Inside-u na e-mail info@inside-studio.hr, kako bi Inside mogao poduzeti potrebne mjere.

8.3. Inside  ne odgovara za sadržaj, kvalitetu ili prirodu drugih web stranica do kojih se dolazi preko raznih veza sa sadržajem, bez obzira na prirodu tih veza. Za te stranice, odgovaraju u potpunosti, njihovi vlasnici.

8.4. Inside je izuzet od bilo koje krivnje u slučaju kada korištenje web stranice i/ili sadržaja poslanog klijentu, bilo kojim sredstvom komunikacije ili ustupljeno od nekog zaposlenika Inside-a, može prouzročiti štetu bilo kakve prirode klijentu ili bilo kojoj trećoj strani. 

8.5. Inside ne nudi nikakve izravne ili neizravne garancije poput: 

  • Usluga će biti prikladna zahtjevima klijenta 
  • Usluga će biti neprekidna, sigurna i bez ikakvih pogrešaka 
  • Besplatno dobiveni i/ili plaćeni proizvodi/usluge odgovarat će zahtjevima ili očekivanjima klijenta 

8.6. Web stranica se poslužuje na principu “kakav jest” i “kako je raspoloživ”. Svaki klijent se eksplicitno slaže da web stranicu koristi na osobnu odgovornost i osobni rizik. Inside ne jamči da web stranica, Inside-ovi poslužitelji (serveri), e-mail-ovi poslani od strane Inside-a nisu zaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. Inside neće biti odgovorna za bilo kakvu nastalu štetu bilo koje vrste koje su nastale korištenjem web stranice, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, direktne, indirektne, slučajne, kaznene i posljedične štete. Inside neće biti odgovorna za radnje trećih osoba. 

8.7. Inside nije odgovoran, niti na bilo koji način može biti prisiljen da odgovara ako klijent dogovori i/ili dobije i/ili kupi i/ili naruči proizvod i/ili uslugu bilo koje vrste putem web stranice i/ili na bilo koji drugi način, čak i u dogovoru sa zaposlenikom Inside-a ako navedeno nije u skladu s Općim uvjetima poslovanja ili, u suprotnom ako nije potvrđeno isključivo pisanom potvrdom uprave Inside-a, vlastoručno potpisanom od strane direktora. U slučaju da se navedeno ipak dogodi isključivo klijent i/ili svi uključeni u komunikaciju i realizaciju navedenog osobno i bez uplitanja Inside-a preuzimaju svu odgovornost. 

  09. VIŠA SILA

9.1. Povreda obveze do koje je došlo zbog okolnosti koje niti jedna strana nije mogla predvidjeti (viša sila) prilikom sklapanja ugovora na daljinu ne rezultira odgovornošću za naknadu štete po osnovi neispunjenja obveze.

9.2. Strana ili njezin zaslonski zastupnik koji se pozivaju na gore navedeni događaj obvezna je upoznati drugu stranu, odmah i u potpunosti o tome i poduzeti sve raspoložive mjere radi smanjenja učinaka spomenutog događaja. 

9.3. Strana ili zakonski zastupnik strane koja se poziva na gore spomenuti događaj izuzeta je od ove obveze samo ako je taj događaj spriječi da to napravi. 

9.4. Ako u roku od 15 dana od dana nastanka tog događaja, taj događaj ne prestane svaka od strana imat će pravo pismeno obavijestiti drugu stranu za potpuni prestanak sklopljenog ugovora bez da ijedna od njih može zahtijevati od druge strane odštete. 

9.5. Strana koja se poziva na događaj više sile mora dokazati nemogućnost izvršenje obveza u roku od 30 dana od dana nastanka događaja, u granicama članka 10.3. 

9.6. U iznimnim situacijama (bez da Inside bude kriv) i zbog više sile (kao što je prometna nezgoda prijevoznika ili dobavljača) moguće je da se isporuka proizvoda neće moći obaviti. U tom će slučaju Inside klijentu ponuditi novi drugačiji proizvod sličnih karakteristika ili klijent može ostvariti prava iz članka 7.9. ovoga teksta odnosno Općih uvjeta. 

  10. SPOROVI

10.1. »Pravila postupanja trgovaca jesu sporazum ili skup pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora« 

10.2. Na uvjete sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije ostvarenog putem web stranice ili bilo kojim drugim prepoznatim sredstvom komunikacije primjenjuju se prvenstveno sva pravila i upute, te ostali detalji navedeni u ovome tekstu “Opći uvjeti poslovanja”, ako Inside i klijent ne ugovore drugačije, a za čega je potrebna isključivo pisana potvrda uprave Inside-a vlastoručno potpisana od strane direktora.

10.3. Korištenjem/posjećivanjem/prikazivanjem web stranice i/ili bilo kojeg sadržaja koji je Inside poslao klijentu, pristupanjem i/ili slanjem bilo kojim sredstvima, klijent izjavljuje da je u cijelosti pročitao, da su mu jasna, te da prihvaća Opće uvjete polsovanja.

10.4. Uzimajući u obzir odredbe Pravilnika (EU) br. 524/2013 na online rješavanje sporova potrošača i izmjenu Uredbe EK br. 2006/2004 i Direktive 2009/22 /EK, Inside svojim klijentima nudi mogućnost da eventualne sporove rješavaju izvan suda koristeći europsku platformu za online rješavanje sporova (ODR platforma), koji je digitalni instrument stvoren od strane Europske komisije kako bi se olakšalo neovisno, nepristrano, transparentno, učinkovito, brže i pravično vansudsko rješavanje sporova o ugovornim obvezama koje proizlaze iz online ugovora o prodaji ili pružanju usluga potrošačima koji imaju boravište u Uniji i trgovca sa sjedištem u Uniji. U tom slučaju možete koristiti sljedeću poveznicu na ODR platforme: ODR ili posjetiti stranicu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

10.5. Ako bilo koja od gornjih klauzula bude ništavna ili nevažeća, bez obzira na razlog, ta klauzula neće naštetiti valjanosti ostalih klauzula. 

10.6. Ovaj je dokument „Opći uvjeti poslovanja“ sastavljen i bit će tumačen u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Ovaj sporazum podliježe hrvatskom zakonu. Svaki spor koji nastane između Inside-a i klijenata / kupaca bit će riješeni prijateljski mirnim putem ili, ako to nije moguće, sudske sporove će riješiti nadležni sudovi u Zagrebu.

  11. KONTAKTI I OSTALE INFORMACIJE

11.1. U slučaju da postoje pitanja ili sugestije u vezi s Inside-om, molimo Vas kontaktirate na broj telefona +385 99 871 9941 ili na e-mail na info@inside-studio.hr. 

11.2. Bilo koji komentari, pitanja, povratne informacije, ideje, sugestije ili druge obavijesti ili informacije koje se odnose na web stranicu www.inside-studio.hr, funkcionalnost ili poboljšanje istoga ostaju u vlasništvu tvrtke Inside studio d.o.o.